Sunday, October 31, 2010

WINNING is WINNING!!


Alhamdulillah..KIJANG MENANG! miahahahah.....Oleh itu, janganlah kamu2 yang mengutuk Kelantan, bangga diri dan terlalu yakin akan menang sebelum penentuannya berlaku. Tapi di akhirnya, rusa telah jatuh tersungkur ditendang kijang! Sesungguhnya Allah s.w.t tidak menyukai hambanya yang bersikap takabbur. ALLAHUAKBAR!!

Saturday, October 30, 2010

faizal yusup: Pengaruh Media Massa

faizal yusup: Pengaruh Media Massa

~MEDIA.ELEKTRONIK~

Media Elektronik Dakwah: Positif atau Negatif?

Assalamualaikum w.b.t..

Alhamdulillah..syukur ke hadrat Ilahi kerana saya masih berpeluang untuk menulis entri ketiga dalam blog saya ini. Entri yang ketiga ini masih lagi berkisar tentang teknologi maklumat.

Setelah membaca buku yang bertajuk ‘Islam, Komunikasi dan Teknologi Maklumat’ karangan Zulkiple Abd. Ghani, saya mendapat sedikit sebanyak idea untuk membicarakan mengenai peranan media elektronik dalam penyebaran dakwah di Malaysia.

Media elektronik seperti televisyen, radio dan Internet mempunyai pengaruh yang cukup besar di dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. Hal ini adalah kerana masyarakat bergantung 100% kepada media massa (termasuklah media elektronik) untuk mengetahui tentang berita-berita terkini dan memperoleh isu-isu semasa yang berlaku di dalam negara mahupun luar negara.

Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) pada masa kini turut memberi kesan kepada perkembangan media elektronik. Hal ini adalah kerana Internet telah menjadikan dunia alam maya sebagai dunia tanpa sempadan. Dengan teknologi di hujung jari, maklumat boleh didapati dengan mudah, senang dan pantas tidak kira di mana jua kita berada. Sebagai contohnya, berita-berita terkini dan isu-isu semasa boleh didapati daripada surat khabar elektronik melalui Internet.

Sekiranya diaplikasikan dengan baik, media elektronik dapat dijadikan sebagai salah satu wasilah untuk menyebarkan dakwah dan maklumat mengenai Islam kepada orang ramai. Hal ini dapat dilakukan seandainya para da’ie mahupun orang Islam yang prihatin dengan agama Islam dapat menguasai ilmu mengenai teknologi ini dengan baik seterusnya mempeloporinya dalam usaha untuk menyebarkan dakwah kepada orang lain.

Sebahagian daripada mereka juga harus menguasai bidang penyiaran dan kewartawanan bagi membolehkan mereka menapis sedikit sebanyak maklumat yang akan disampaikan kepada orang ramai kerana tidak semua maklumat yang disampaikan 100% tepat. Sebahagiannya pula mungkin bersifat sekular. Hal ini akan menimbulkan masalah kepada orang ramai yang menerima maklumat tersebut. Maka akan berlakulah gejala-gejala yang tidak sihat dalam kalangan masyarakat seperti masalah sosial, penyelewengan akidah dan sebagainya. Mereka juga perlu memastikan berita dan maklumat yang berkaitan dengan Islam dapat disampaikan dalam kuantiti yang banyak untuk dijadikan sebagai santapan rohani kepada orang ramai.

Namun, tidak semua maklumat yang terkandung di dalam media elektronik tersebut memberikan input yang positif kepada para penonton dan pendengar sekalian. Pada pendapat saya, sesetengah media elektronik tersebut dan media massa yang lain lebih banyak memuatkan berita dan maklumat mengenai hiburan kerana ia lebih menarik minat orang ramai berbanding isu-isu semasa lain seperti politik, ekonomi, dan terutamanya maklumat berkaitan agama.

Pilihan berada di tangan seseorang individu itu sendiri untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi, ‘ tepuk dada, ianya iman’.

Sekian.

Coretan: Nur Fauziah Hasni

Tuesday, October 26, 2010

.: pELuAnG dAkwAh :.

Peluang Berdakwah Melalui ICT di Malaysia

Pertumbuhan yang pesat dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) telah mewujudkan teknologi Internet dan World Wide Web (WWW). Pada masa kini, Internet dan laman web telah menjadi sumber maklumat utama bagi kebanyakan masyarakat di seluruh dunia.

Pada 24 Mac 2010, Perdana Menteri Malaysia, YAB Dato’ Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak telah melancarkan Inisiatif Jalur Lebar Negara atau National Broadband Initiative (NBI) serta perkhidmatan Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi atau High Speed Broadband (HSBB) sebagai salah satu usaha beliau untuk mentransformasikan Malaysia daripada negara berpendapatan sederhana kepada negara maju. Dengan adanya perkhidmatan HSBB, pengguna kini boleh mendapat akses kepada Internet dengan kelajuan di antara 5 Megabit per saat (Mbps) hingga ke 20 Mbps.

Dengan adanya HSBB, maklumat dan kandungan tempatan boleh dicapai dengan lebih mudah dan pantas serta dapat diakses oleh segenap lapisan masyarakat di Malaysia. Usaha ini sangat bertepatan dengan hasrat negara yang sedang berusaha untuk merapatkan jurang digital di kalangan masyarakat di negara ini.

Seiring dengan perkembangan ICT ini, ia telah mewujudkan peluang berdakwah kepada para da'ie dan orang awam, sama ada dari dalam negara mahupun luar negara. Terdapat sebilangan pendakwah dan orang awam yang menggunakan laman web sebagai medan penyebaran maklumat dan ilmu-ilmu agama kepada orang lain. Hal ini adalah kerana laman web menyediakan pelbagai interaksi yang interaktif selain turut menjadi satu ruang kolaboratif yang membolehkan pengguna berkomunikasi melalui perkongsian maklumat.

Selain itu, perkembangan ICT ini perlu dipelopori oleh para da'ie masa kini dan mereka perlu mengetahui serba sedikit tentang dunia IT. Para da'ie perlu mempunyai ilmu untuk menegakkan urusan-urusan duniawi. Hal ini adalah kerana dunia masa kini merupakan dunia IT tanpa sempadan. Pengetahuan dalam bidang ICT ini amat perlu sebagai salah satu wasilah untuk menyampaikan dakwah kepada mesyarakat. Perkembangan ICT kini memberi gambaran bahawa terdapat banyak peluang kepada para da'ie untuk berdakwah melalui ICT ini.

Walau bagaimanapun, para da'ie perlu meletakkan pergantungan hidup kepada Allah s.w.t walaupun terdapat kemudahan yang dibantu oleh teknologi dan al-Quran merupakan sumber data, maklumat dan pengetahuan. Sekiranya mereka terlalu taksub dengan bidang ICT ini, dakwah tidak dapat disampaikan dan mereka akan hanyut dalam dunia maklumat. Mereka hanya akan membazirkan masa sahaja dan maklumat yang berkaitan dengan Islam tidak dapat disampaikan.

Nukilan: Nur Fauziah Hasni


Monday, August 9, 2010

.: pErkEmbAnGaN dAkwAh :.

Pendekatan Dakwah dan Kesesuaiannya di Setiap Zaman

Bagaimana dakwah disebarkan pada zaman dahulu? Apakah pendekatan yang digunakan oleh para Rasul untuk menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini? Persoalan ini telah membuatkan saya berfikir sejenak mengenainya kerana zaman dahulu tidak sama seperti zaman kini yang dilimpahi dengan kemudahan dan kesenangan.

Apabila menyoroti sejarah mengenai bagaimana dakwah Islam mampu tersebar dan disampaikan kepada umat manusia pada zaman dahulu, maka kita perlu kembali kepada sirah nabawiyyah kerana di dalamnya terkandung pelbagai cerita mengenai kehidupan Rasulullah s.a.w dan sejarah pergerakan Islam. Sebagai contohnya, pada zaman Rasulullah s.a.w, Baginda telah dianugerahkan oleh Allah s.w.t dengan al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar baginda sehingga ke hari ini. Hal ini adalah kerana al-Quran merupakan kitab yang mudah difahami oleh orang ramai dan memberi penjelasan terhadap setiap persoalan yang berkaitan dengan agama dan kehidupan seharian manusia di muka bumi ini. Ramai juga yang telah memeluk Islam kerana tertarik dengan kalimah yang merdu daripada al-Quran itu sendiri.

Berlainan pula halnya dengan pendekatan dakwah yang digunakan pada amasa kini oleh para da’ie. Bertitik tolak daripada pengajaran di atas dan melihat kepada realiti era globalisasi pada masa kini, ruang dakwah serta penyebaran maklumat Islam dengan lebih pantas dan berkesan kini terbuka lebih luas melalui penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Justeru, sebagai seorang Muslim yang prihatin, ia membuka peluang kepada para pendakwah untuk mengaplikasikan perkembangan ICT ini dan menggunakan kepakaran di dalam bidang masing-masing bagi memikul tanggungjawab dakwah. Ruang dan kepakaran itu haruslah dimanfaatkan bagi menakluki hati masyarakat agar terpaut dengan ajaran Islam yang sarat dengan nilai murni yang universal.

Banyak cara yang boleh digunakan oleh para da’ie seiring dengan perkembangan ICT ini untuk menyebarkan dakwah kepada orang ramai antaranya adalah dengan membina blog dan laman web yang berkisar tentang Islam dan ajarannya. Kelebihan ini boleh digunakan oleh para da’ie untuk berinteraksi dengan masyarakat umum melalui alam maya tanpa perlu berjumpa secara langsung. Selain itu juga, para da’ie boleh membincangkan tentang ilmu-ilmu atau hal-hal keagamaan, menyampaikan berita-berita terkini dan membincangkan isu-isu semasa yang berlaku di seluruh dunia kepada masyarakat umum.

Namun begitu, di dalam membicarakan tentang kecanggihan dan kepesatan teknologi, khususnya ICT, kefahaman tentang dakwah Islamiah belum terjamin diterima sepenuhnya oleh orang lain. Hal ini kerana kefahaman seseorang individu terhadap Islam itu bukan hanya terletak pada kehebatan teknologi tetapi terletak pada mutu kandungan serta cara atau kaedah penyampaian yang menarik dan berkesan sehingga membolehkan ilmu tersebut masuk ke dalam jiwa manusia.

Justeru itu, seseorang da’ie perlu memuatkan kandungan dan item-item yang berpatutan dan bersesuaian dengan ajaran syariat agar dakwah Islamiah dapat disampaikan dengan berkesan kepada orang ramai.

Nukilan: Nur Fauziah Hasni

Monday, July 26, 2010

.: SMILE :.


life is beautiful..so, brighten your day with a lot of smile because "SMILE IS SADAKAH"~~